Privacy statement

Uplify, gevestigd te Oss, Smouteneind 28, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Uplify - Luc Godfroid
Smouteneind 28 - 5345PL Oss
info@uplify.nl
0638328165

Persoonsgegevens welke door Uplify verwerkt worden
Uplify verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je als privé persoon of bedrijf gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Bedrijfsnaam
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer(s)
• E-mailadres(ssen)
• Bedrijfsgegevens (Kvk, BTW, IBAN, website-adres)

Doel van de gegevens verwerking:
Uplify gebruikt de persoons- en bedrijfsgegevens louter voor de volgende doeleinden:
• Voor het corresponderen over (mogelijke) opdrachten en tijdens opdrachten
• Voor het opmaken van offertes
• Voor facturatie en het afhandelen van betalingen
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Voor telefonische interactie indien de aard van dienstverlening hierom vraagt.
• Om je tijdig te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om fysieke goederen bij je af te leveren indien noodzakelijk

Wat voor software gebruikt Uplify waar jouw gegevens in voor kunnen komen:
• Adobe Creative suite
• Microsoft Office
• MailChimp
• MoneyBird
• WordPress

Let wel: Uplify niet verantwoordelijk is voor jouw privacy indien de gegevens in een van de hierboven genoemde systemen verwerkt is. Hiervoor is vragen wij je de privacy verklaringen van bovenstaande te bekijken.

Gegevens Minderjarigen

Uplify kent aan de online inhoud en werkzaamheden geen leeftijdsgrens toe maar doet alleen maar zaken met meerderjarigen, 18+. Op moment dat er twijfels over de leeftijd van de opdrachtgever zijn zal Uplify een inzage in een legitiem document (ID kaart, rijbewijs of paspoort) vragen om de leeftijd vast te stellen. Deze informatie wordt echter niet vastgelegd. Indien de leeftijd jonger dan 18 is zal er geen akkoord op een mogelijke opdracht gegeven worden zonder schriftelijke toestemming van ouders of voogd zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uplify bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Echter zullen hierbij de wettelijke termijnen wel in acht genomen worden om informatie over samenwerking binnen door de overheid gestelde termijnen te bewaren.


Delen van persoonsgegevens met derden

Uplify verkoopt geen gegevens aan derden. Indien er een wettelijke noodzaak is zullen gegevens wel gedeeld worden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uiteraard heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uplify en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Kort gesteld als je ons een verzoek stuurt zullen wij de data met jou of een door jou aangewezen bedrijf of instantie delen. Wil je inzicht in je gegevens of heb je een ander gerelateerd verzoek over jouw eigen data? Stuur ons dan even een mailtje naar info {@} uplify.nl
Jouw verzoek moet wel gecontroleerd worden. Daarom vragen we je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uplify neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info {@} uplify.nl

Cookies
Er is op uplify.nl wel een cookie statement maar op dit moment maken wij geen gebruik van gerichte cookies. Dit kan in de toekomst echter wel veranderen.

Tot slot
Uplify wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons