Cashflow: Hou het groen!

Een gezonde cashflow is van cruciaal belang voor elk bedrijf, ongeacht de grootte of branche. Het betekent dat er voldoende geld beschikbaar is om de operationele kosten te dekken, investeringen te doen en eventuele schulden te betalen. Een slechte cashflow kan leiden tot financiële problemen en zelfs het faillissement van het bedrijf.

Debiteurenbeheer is vitaal!

Om een gezonde cashflow te behouden, is het belangrijk om debiteurenbeheer serieus te nemen. Debiteuren zijn personen of bedrijven die geld aan het bedrijf schuldig zijn, bijvoorbeeld omdat ze nog niet hebben betaald voor geleverde goederen of diensten. Het is daarom noodzakelijk om regelmatig de debiteurenportefeuille te screenen en te monitoren. Zo kunnen eventuele problemen op tijd worden opgemerkt en opgelost.

Een efficiënt debiteurenbeheer omvat onder andere het stellen van duidelijke betalingstermijnen, het opstellen van duidelijke, veilige facturen en het op tijd versturen hiervan, het opvolgen van betalingen en het op tijd incasseren van geld. Het kan ook helpen om kredietbeperkingen in te stellen voor debiteuren die betalingsproblemen hebben of om een incassobureau in te schakelen voor het innen van achterstallige betalingen.

Munt met 2 kanten

Een ander belangrijk onderdeel van een gezonde cashflow is het beheren van vaste en variabele kosten. Dit kan worden gedaan door het opstellen van een begroting en het bijhouden van financiële rapporten, zodat het bedrijf kan zien waar het geld aan wordt uitgegeven en eventuele onnodige kosten kan identificeren en verminderen. Ook het op tijd betalen van rekeningen en het onderhandelen over betalingstermijnen met leveranciers kan bijdragen aan een gezonde cashflow.

Pro-activiteit is key

In het algemeen is het belangrijk om proactief te zijn als het gaat om het beheren van de cashflow van het bedrijf. Dit betekent dat het bedrijf op de hoogte moet zijn van zijn financiële situatie en dat er regelmatig wordt gekeken naar manieren om de cashflow te verbeteren. Met een goed debiteurenbeheer en het beheren van kosten kan een bedrijf een gezonde cashflow behouden en financiële problemen voorkomen.